top of page
backpack-overlooking-ocean.jpg
38.png

LET'S CHANGE YOUR LIFE TOGETHER

střední školy v zahraničí

vyber si destinaci

Studijní program Classic

NEFLEXIBILNÍ PROGRAM

Nejstarší kulturně-výměnný program v zahraničí pro středoškoláky

Umístění do státní střední školy kdekoliv v dané zemi, a to bez možnosti výběru. V některých zemích lze za příplatek zvolit preferovanou oblast

Pobyt na semestr (5 měsíců), nebo celý školní rok (10 měsíců).

Ubytování a strava v hostitelské rodině, která si studenty zve k sobě domů bez jakékoliv finanční kompenzace

Omezený výběr předmětů a mimoškolních aktivit

Během pobytu není povoleno vycestovat ze země, ani přijímat návštěvy

Program Classic nabízíme v následujících zemích:

Studijní program Choice

FLEXIBILNÍ PROGRAM

Více akademicky a sportovně zaměřený program v zahraničí pro středoškolské studenty.

Umístění do konkrétní státní, soukromé, nebo internátní střední školy v v dané zemi, dle přesných preferencí studenta.

Pobyt možný i na několik let vč. možnosti maturity

Ubytování a strava v hostitelské rodině, nebo na internátu

Široký výběr předmětů, mimoškolních aktivit a sportů (vč. akademie)

Během pobytu je povoleno vycestovat ze země i přijímat návštěvy

Program Choice nabízíme v následujících zemích:

“ Jeďte do Kanady, stojí to za to!
Miluji zdejší přírodu, lidi a životní styl. Nikdy bych své rozhodnutí nezměnila. Nebojte se do toho jít naplno a říct si o pomoct. Z osobní zkušenosti doporučuji Information Planet, byli skvělí a se vším mi pomohli před odletem i během pobytu."

ZUZKA, střední škola na Gulf Islands v Kanadě

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

do zahraničí krok za krokem

19 copy.png
Summer Fun
letschangeyourlifetogether.png

ŽIVOT V ZAHRANIČÍ

ubytování, strava & lokální koordinátor

19 copy.png

Hostitelské rodiny 

Hostitelské rodiny jsou součástí místní komunity a mohou být dobrovolnické, či placené. Všechny rodiny jsou velmi důkladně vybírány a prochází podrobným prověřením ze strany zahraniční organizace, která pravidelně jednotlivé rodiny navštěvuje.

Hostitelská rodina si vybírá studenta na základě motivačního dopisu, oblíbených aktivit, sportů, fotoalba a dopisu od rodičů, které jsou součástí přihlášky do programu. Informace o hostitelské rodině  obdrží student v horizontu měsíců až týdnů před odletem.

Do programu jsou zařazeny rodiny z jakéhokoliv etnického, náboženského a kulturního prostředí. Rodina může, ale nemusí mít děti či domácí mazlíčky a mohou zde být ubytováni i další zahraniční studenti. Veškerá strava během celého pobytu je zajištěna hostitelskou rodinou a student je ubytován v jednolůžkovém, či dvojlůžkovém pokoji.

Úkolem rodiny je zajistit, aby se student cítil bezpečně a jako doma. Od studenta se naopak očekává zapojení se do společných aktivit, tradic a povinností okolo chodu domácnosti (vč. úklidu). Doporučujeme pozitivní přístup a otevřenou mysl se zájmem o poznávání nových věcí :))

Boarding Schools 

Internáty bývají obvykle součástí soukromých středních škol, tzv. boarding schools. Internát je součástí kampusu a studenti bydlí společně ve studentských rezidencích. V každé rezidenci je host dad/host mum - tedy kompetentní a vyškolená osoba, která má nad studenty dohled a zároveň jim pomáhá s každodenními úkoly.

Dívky a chlapci jsou ubytováni v oddělených a samostatných budovách a to v jednolůžkových, nebo dvojlůžkových pokojích. Žáci mají k dispozici společenské prostory pro setkávání s ostatními studenty a ke studiu. Součástí areálu bývají i sportoviště a strava je mnohdy zajištěna na kampusu formou bufetu. Toto ubytování je proto vhodné i pro alergiky, kteří si mohou snadno vybrat co budou jíst.

Lokální koordinátor 

Každému studentovi je přidělen koordinátor, který má za úkol zajistit, aby pobyt v zahraničí probíhal co nejpříjemněji. Lokální koordinátor bydlí maximálně 50km od svých svěřenců a je tak první osoba, na kterou by se student měl obrátit s jakýmkoliv problémem.

Koordinátor má na starosti pouze několik studentů najednou tak, aby se jim mohl naplno věnovat. Koordinátor hraje roli prostředníka mezi studentem, hostitelskou rodinou, školou a agenturou. Místní koordinátor také informuje rodiče studenta o jeho výsledcích ve škole a celkově o průběhu pobytu.

JAK FUNGUJÍ

studentská víza v zahraničí

19 copy.png

V Information Planet máme dlouholeté zkušenosti a celým procesem vízové žádosti tě krok po kroku provedeme. Pomůžeme ti jak s přípravou všech potřebných dokumentů, jejich překladem, napsáním motivačního dopisu, přípravou strukturovaného životopisu i podáním samotné žádosti. K dnešnímu dni máme 98% úspěšnost ve schválení studentských víz do zahraničí!

  • Studentská víza jsou určena pro zájemce, kteří chtějí vycestovat do Austrálie za účelem studia na dobu delší, než 3 měsíce. Pokud bys chtěl/a v Austrálii studovat kratší dobu, postačí ti turistická víza.

  • Délka platnosti studentských víz se odvíjí od délky zvoleného kurzu.

  • O vízum se žádá nejdříve 4 měsíce před plánovaným začátkem kurzu a jeho platnost končí 1-2 měsíce po ukončení studia.

  • Povinností každého mezinárodního studenta je mít zajištěné zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu. Toto je speciální pojištění, které nabízí vybrané australské pojišťovny a my ti s tím v Information Planet pomůžeme.

  • Na studentských vízech je povinnost dodržet minimální docházku ve škole, která musí splňovat minimálně 80%.

  • U některých žádostí je navíc nutné prokázat dostatek finančních prostředků na náklady spojené se životem v Austrálii. Toto se prokazuje tzv. finančním krytím.

POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ VÍZOVÉ ŽÁDOSTI SE HRADÍ AMBASÁDĚ KARTOU PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI (1 600 AUD STUDENT, 1 190 AUD DEPENDANT).

bottom of page