top of page
univerzity-v-zahraceni-2.png

LET'S CHANGE YOUR LIFE TOGETHER

univerzity v zahraničí

ikonka
trojuhelniky

Univerzity v zahraničí nabízí kvalitní vzdělávání s moderním přístupem k výuce, který je mnohdy více prakticky orientovaný, než u nás. Pokud toužíš získat zkušenosti ze zahraniční univerzity, nastartovat svou kariéru, studovat kvalitní obory v angličtině a zároveň poznat kus světa, jsme tu pro tebe! Pomůžeme ti s výběrem destinace, školy, přijímacím řízením a celým procesem studentských víz.

Austrálie

UNIVERZITY

linky

Australské univerzity mají výbornou pověst a mezinárodně uznávaný zahraniční titul může být vstupenkou ke skvělému zaměstnání!

V Austrálii můžeš navázat na své vysokoškolské vzdělání z Čech magisterským nebo doktorandským studiem.

Výběr z obrovské nabídky studijních oborů. Najdeš zde i obory, které v Čechách nemáme a můžeš se tak stát opravdovou špičkou na pracovním trhu!

Na australské univerzity se nedělají přijímačky, stačí prokázat dokončené středoškolské vzdělání a dostatečné jazykové znalosti.

Po dobu studia můžeš pracovat 48h za 14 dní a během prázdnin zcela neomezeně.

Po úspěšném absolvování australské univerzity můžeš získat tzv. Postgraduate Visa s pracovním povolením na další 2 až 4 roky.

Výuka na univerzitách v Austrálii probíhá formou přednášek zpravidla pouze pro několik desítek studentů a dále formou praktických cvičení nebo skupinové práce. Zkoušky probíhají v naprosté většině písemně, nebo je student hodnocen na základě semestrální práce.

Zapsat se na univerzitu je možné rovnou, nebo nejprve zvolit studium ročního odborného kurzu (VET), po jehož dokončení lze v některých případech nastoupit přímo do 2. ročníku bakalářského studia na univerzitě.

Nástupní termíny bývají obvykle 2x ročně (výjimečně 3x ročně) - začátkem roku (většinou únor) a v průběhu roku (červenec - září).

Možné kvalifikace a délka univerzitního studia v Austrálii:

level 5

Higher Education Diploma

1 rok

Obdoba našich VOŠ s výukou na vysokých či odborných školách

level 6

Advanced Diploma & Associate Degree

1 - 2 roky

Odborný kurz s výukou na vysokých či odborných školách

level 7

Bachelor Degree

3 - 4 roky

Bakalář (3 roky) nebo Professional bakalář (4 roky) pro specializace

level 8

Bachelor Honours

4 - 5 let

Extra rok po bakalářském kurzu

level 8

Graduate Certificate & Graduate Diploma

6 - 12 měs

Nástavba, mezistupeň mezi bakalářským a magisterským studiem

level 9

Master Degree

1 - 2 roky

Magisterské vzdělání

level 10

Doctoral Degree

3 - 5 let

Nejvyšší stupeň univerzitního vzdělání v Austrálii

Příklady vysokých škol v Austrálii:

Kolik mě to bude stát?

Akademický rok | ceny se liší dle oboru a školy

od 14 300 AUD

Jak je to se znalostí angličtiny?

Minimální znalost angličtiny pro udělení studentských víz je od roku 2024 stanovena na IELTS 6.0. Jednotlivé univerzity pak mohou mít požadavky ještě trochu jiné. Z tohoto důvodu je dobré mít dostatečnou angličtinu ještě před podáním žádosti o studentské vízum. 

Výjimkou je podávání žádosti o studentské vízum, kdy student nejprve plánuje studovat jazykový kurz a až následně pokračovat na univerzitu. V tomto případě lze výsledek zkoušky IELTS doložit jak ke studentským vízům, tak k podmíněnému přijetí na vysokou školu až po absolvování jazykového kurzu v Austrálii.

Kanada

UNIVERZITY

linky

Kanadská vláda dlouhodobě investuje velkou sumu peněz do vzdělávacího sektoru. Kanadské univerzity i přístup k výuce se tak stále modernizují a patří mezi nejlepší na světě!

Kanadský titul je globálně uznávaný a oceňovaný bez ohledu na studijní obor.

Výběr z obrovské nabídky studijních oborů. Najdeš zde i obory, které v Čechách nemáme a můžeš se tak stát opravdovou špičkou na pracovním trhu!

Na kanadské univerzity se nedělají přijímačky, stačí prokázat dokončené středoškolské vzdělání a dostatečné jazykové znalosti.

Studium programu v délce minimálně 8 měsíců kurzu na státní vzdělávací instituci opravňuje mezinárodní studenty žádat o absolventské pracovní povolení po ukončení studia..

Výuka na univerzitách v Kanadě probíhá akademickou formou přednášek v prostorných sálech pro velké množství studentů. Praktická výuka probíhá formou laboratoří nebo tzv. Tutorials, které jsou vždy pouze pro několik desítek studentů.

Zapsat se na univerzitu je možné rovnou, nebo nejprve zvolit studium ročního odborného kurzu, po jehož dokončení lze v některých případech nastoupit přímo do 2. ročníku bakalářského studia na univerzitě.

Nástupní termíny bývají obvykle 2x ročně - začátkem akademického roku (září) a nebo v průběhu roku (leden, únor).

Možné kvalifikace a délka univerzitního studia v Kanadě:

level 5

Certificates & Diplomas

1 - 2 roky

Odborné kurzy zaměřené často na praktické dovednosti

level 6

Associate Degree

2 roky

Ekvivalent prvních dvou let 4 letého bakalářského programu

level 7

Bachelor's Degree

3 - 4 roky

Většina bakalářských programů trvá 4 roky, v Quebecu 3 roky

level 8

Bachelor's Honors

4 roky

K dosažení 'Honours' degree je potřeba dosáhnout vysokého skóre GPA

level 8

Postgraduate Diploma

1 - 2 roky

Nástavba, mezistupeň mezi bakalářským a magisterským studiem

level 9

Master's Degree

1 - 2 roky

Magisterské vzdělání (Thesis nebo Non-Thesis)

level 10

Doctorate or PhD.

4 - 7 let

Nejvyšší stupeň univerzitního vzdělání v Kanadě zakončené disertací

Příklady vysokých škol v Kanadě: