top of page
jazykove-skoly-v-zahranici.png

LET'S CHANGE YOUR LIFE TOGETHER

jazykové kurzy v zahraničí

38.png

Jazykové pobyty se studiem angličtiny zařizujeme v Austrálii, Kanadě, USA, Velké Británii, IrskuJAR a na Maltě.

Mezi destinace se studiem dalších světových jazyků patří Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Jižní Amerika a Japonsko.

Studenti si nejčastěji volí jazykové pobyty na dobu 1-8 měsíců. Zajišťujeme také krátké jazykové tábory pro juniory.

Jednotlivé školy nabízí flexibilní rozvrhy. Nejoblíbenější variantou jsou dopolední a večerní kurzy od pondělí do pátku.

Některé země umožňují mezinárodním studentům ke škole i pracovat na zkrácený úvazek (cca 20h/týdně). Bližší informace ke studentským vízům naleznete níže.

Mnoho našich studentů odjíždí na jazykový pobyt do zahraničí po dokončení střední školy, po absolvování vysoké školy, nebo jako gap year mezi bakalářským a magisterským studiem. Jazykové kurzy však nemají věkové omezení. Některé školy dokonce nabízí třídy pro osoby 30+ nebo 45+.

Všichni v týmu Information Planet máme osobní zkušenost s jazykovým pobytem v zahraničí, a tak ti pomůžeme vybrat tu nejlepší destinaci a školu, a předáme ti užitečné rady a tipy z první ruky!

Během pobytu posuneš své znalosti cizího jazyka na nový level, získáš zahraniční zkušenost, nové přátele z celého světa a spoustu nezapomenutelných zážitků!

ANGLIČTINA

typy kurzů & certifikátů

19 copy.png

General English (obecná angličtina)

Tyto kurzy jsou určeny pro každého, kdo má zájem se naučit nový jazyk nebo v něm zdokonalit. Kurzy nabízí úrovně od úplných začátečníků, kteří nemusí mít žádnou minimální znalost angličtiny, až po pokročilé, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet.

Kurzy se zaměřují na všechny aspekty jazyka; čtení, psaní, poslech a mluvení. Při nástupu ke studiu absolvuješ vstupní test, na jehož základě probíhá zařazení do třídy odpovídající tvé úrovni. Tato úroveň není definitivní! Součástí kurzu bývají týdenní testy angličtiny, které mají za úkol zjistit studentův progres a v případě zlepšení je student přeřazen do vyšší úrovně.

Exam Preparation (přípravné kurzy na zkoušky z jazyka)

Přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky, které jsou mnohdy požadovány jak ke studiu, tak v zaměstnání. Kurz probíhá nejčastěji jako 10 až 12 týdnů dlouhý celek a skládá se z částí zaměřených na porozumění čteného textu, psaní, gramatiku, poslech a mluvení. Termíny pro absolvování dané zkoušky jsou k dispozici vždy několikrát do roka, a to ve vybraných testovacích centrech po celém světě. Mnoho kurzů je nabízeno tak, že na ně přímo navazuje termín zkoušky v místě studia.

Business English (kurzy obchodní angličtiny)

Kurzy jsou zaměřeny na rozšíření slovní zásoby z ekonomické a finanční sféry i rozvoj písemného a mluveného projevu pro obchodní styky. Tyto kurzy jsou určeny zejména pro studenty, kteří mají zájem pokračovat ve studiu business oborů na odborné škole či univerzitě v cizí zemi. Dále jsou vhodné pro profesionály, kteří by se rádi zdokonalili v obchodní angličtině, zvýšili si sebevědomí v jednání se zahraničními klienty, nebo si snáze nalezli práci v mezinárodní společnosti.

English for Academic Purposes (angličtina pro akademické účely)

Tyto kurzy jsou určeny pro všechny, kdo plánují studovat na odborné škole či univerzitě v anglicky mluvící zemi. Kurz je také vhodný pro ty, kdo již byli přijati ke studiu na vysoké škole a chtějí se v angličtině lépe zorientovat ještě před nástupem ke studiu. Kurz je zaměřen především na psaní odborných prací a rozvoj prezentačních schopností. Součástí kurzů bývá příprava na mezinárodní zkoušky IELTS nebo TOEFL. Mnoho jazykových škol má přímé napojení na odborné školy a univerzity. Po úspěšném absolvování kurzu akademické angličtiny, je možné být automaticky přijat na školu, a to i bez absolvování zkoušky IELTS.

Teacher Training (kurzy pro učitele anglického jazyka)

Kurzy se zaměřují především na metodiku a principy výuky anglického jazyka. Kurzy trvají od několika týdnů až půl roku a poskytují studentům praktické dovednosti, které budou v budoucnu potřebovat. Kurz je zakončen mezinárodně uznávanou zkouškou s certifikací (viz tabulka níže), která absolventům umožňuje vyučovat angličtinu po celém světě.

Zkoušky Cambridge se skládají z 5 částí - poslech, porozumění textu, psaní, konverzace a gramatika. Každá část nese 20 % výsledné známky a pro úspěšné složení zkoušky je potřeba dosáhnout průměr alespoň 60%. Zkouška je rozdělena do dvou částí, v první se píší písemné testy (listening, reading, writing) a ve druhé části probíhá ústní část. Cambridge certifikáty mají doživotní platnost.

Zkoušející jsou zástupci britské rady, a zkoušky probíhají v oficiálních Cambridge Testing Centrech každý měsíc.

FCE (First Certificate in English)

 • FCE je nejrozšířenější z celé řady zkoušek a představuje třetí stupeň zkoušek Cambridge ESOL.

 • Tato zkouška je mezinárodně uznávána a odpovídá úrovni B2 (upper-intermediate) evropského rámce.

CAE (Certificate in Advanced English)

 • CAE je čtvrtý stupeň zkoušek Cambridge ESOL a dokazuje pokročilou znalost angličtiny.

 • Tato zkouška je mezinárodně uznávána a odpovídá úrovni C1 (advanced) evropského rámce.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 • CPE je nejvyšší stupeň Cambridge ESOL, znalost jazyka je prakticky na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.

 • Tato zkouška odpovídá úrovni C2 (proficient) evropského rámce a je akceptována univerzitami, institucemi a zaměstnavateli po celém světě.

BEC (Business English Certificate)

 • BEC má 3 stupně obtížnosti: Preliminary (B1), Vantage (B2) a Higher (C1).

 • Tato zkouška se skládá pouze ze 4 částí bez gramatiky a je zaměřená na prověření znalosti business angličtiny.

certifikáty z angličtiny

“Čau lidi, právě zažívám nejlepší období svýho života, a to díky Information Planet! Jsem od přírody líný a do ničeho se mi nechce, a tak jsem prošel všemi byrokratickými nezbytnostmi, podáním přihlášky a zařízením víz jen díky nim! Právě žiju svůj sen a posílám velké díky Elišce a celému týmu IP. Všechno šlo jako po másle a stále mi dělají support i tady v Austrálii! Jste skvělý. Thanks a lot guys!"

IVAN, studium angličtiny v Melbourne

JAK FUNGUJÍ

studentská víza v zahraničí

19 copy.png

V Information Planet máme dlouholeté zkušenosti a celým procesem vízové žádosti tě krok po kroku provedeme. Pomůžeme ti jak s přípravou všech potřebných dokumentů, jejich překladem, napsáním motivačního dopisu, přípravou strukturovaného životopisu i podáním samotné žádosti. K dnešnímu dni máme 98% úspěšnost ve schválení studentských víz do zahraničí!

 • Studentská víza jsou určena pro zájemce, kteří chtějí vycestovat do Austrálie za účelem studia na dobu delší, než 3 měsíce. Pokud bys chtěl/a v Austrálii studovat kratší dobu, postačí ti turistická víza.

 • Délka platnosti studentských víz se odvíjí od délky zvoleného kurzu. O vízum se žádá nejdříve 4 měsíce před plánovaným začátkem kurzu a jeho platnost končí 1-2 měsíce po ukončení studia.

 • Na studentských vízech je povoleno při škole pracovat na poloviční úvazek, a to vždy 48 hodin za 2 týdny. Během prázdnin a po skončení školy pak lze pracovat na plný úvazek! 

 • Pokud v Austrálii plánuješ studovat vysokou školu, po úspěšném získání titulu máš nárok na Postgraduate Visa. Tyto víza ti umožní i po studiu zůstat v Austrálii na další 2-4 roky a pracovat zde na plný úvazek!

 • Povinností každého mezinárodního studenta je mít zajištěné zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu. Toto je speciální pojištění, které nabízí vybrané australské pojišťovny a my ti s tím v Information Planet pomůžeme.

 • Na studentských vízech je povinnost dodržet minimální docházku ve škole, která musí splňovat minimálně 80%.

 • U některých žádostí je navíc nutné prokázat dostatek finančních prostředků na náklady spojené se životem v Austrálii. Toto se prokazuje tzv. finančním krytím.

DEPENDANT

 • Na studentská víza s tebou může do Austrálie odjet i tvůj partner/ka nebo dítě, kteří mají po dobu tvého studia také umožněno pracovat na poloviční úvazek bez povinnosti chodit k tomu do školy!

 • Za partnera/ku se považuje nejen manžel/ka, ale také tzv. de-fakto partner, se kterým jste v prokazatelně dlouholetém vztahu.

POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ VÍZOVÉ ŽÁDOSTI SE HRADÍ AMBASÁDĚ KARTOU PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI (1 600 AUD STUDENT, 1 190 AUD DEPENDANT).

bottom of page