top of page

LET'S CHANGE YOUR LIFE TOGETHER

odborné školy a univerzity

38.png

Odborné a vysokoškolské studium zařizujeme v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, USA, Velké Británii, Irsku, Holandsku a ve Švédsku.

Odborné školy nabízí programy od 6 měsíců, až po několik let. Po dokončení student získává professional diploma.

Vysoké školy a univerzity nabízí standardní bakalářské studium (undergraduate), magisterské studium (postgraduate) a doktorské studium (postgraduate). Po dokončení student získává mezinárodně uznávaný titul.

Study Abroad je jedinečný program, který umožňuje studentům strávit semestr, nebo dva na univerzitě v Austrálii, a to i bez podmínky být již přijat/a na vysokou školu v ČR!

Na studentských vízech je ve většině případů povoleno pracovat na zkrácený úvazek. Student má tak možnost si během studia pohodlně vydělat na život v cizí zemi.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

co potřebuji pro přijetí

19 copy.png

Znalost anglického jazyka

K úspěšnému přijetí na odbornou či vysokou školu je nutné prokázat znalost anglického jazyka. Každá škola má nastavené trochu jiné podmínky pro přijetí. Některé odborné školy požadují min. úroveň B2 a mají vlastní online testy z angličtiny, kterými si toto ověří. Univerzity v naprosté většině požadují min. úroveň C1 prokazatelnou mezinárodně uznávaným certifikátem (CAE, TOEFL, IELTS). Pokud by sis ještě před nástupem na odbornou školu chtěl/a svou angličtinu vylepšit, doporučujeme zahraniční pobyt začít jazykovým kurzem.

Dokončených minimálně 12 let školní docházky

Odborné školy i univerzity požadují k přihlášce kopii maturitního vysvědčení nebo výuční list jako důkaz dokončeného středoškolského vzdělání. Přihlášky na univerzity se samozřejmě posílají dříve, než obdržíš maturitní vysvědčení. S tím školy počítají a proto ho můžeš odeslat dodatečně po úspěšném absolvování maturitní zkoušky.

Výpis známek a reference (pouze některé univerzity)

Výpis známek by ti měla vystavit střední škola. Tvoří ho jeden list, který obsahuje všechny absolvované předměty a známky za dosavadní studium. Na univerzitu je nutné zaslat jak český originál, tak oficiální anglický překlad. který zajistí Information Planet. Některé školy navíc mohou požadovat dvě reference od učitelů, kteří tě znají nejlépe. Měli by popsat jak tě znají, tvou osobnost, a vyzdvihnout tvé silné stránky. Pokud jsi při škole pracoval/a, můžeš připojit doporučující dopis od zaměstnavatele.

Vyplněná přihláška ke studiu, ke které se přikládá motivační dopis a strukturovaný životopis v anglickém jazyce.

Cestovní pas nebo doklad totožnosti (dle destinace)

“Agentura Information Planet mi podala všechny potřebné informace spojené se studiem v Austrálii (vízum, poplatky, pojištění, celkové náklady atd.), provázela mne na každém kroku během přijímacího procesu a je vlastně na mé straně až dodnes. Kdykoliv se můžu s jakýmkoliv problémem (studium, život v Austrálii - práce, bydlení...) na někoho z agentury obrátit."

JITKA, vysokoškolské studium na ECU v australském Perthu

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

na vysokou krok za krokem

19 copy.png
seyi-ariyo-UG5NpfjQevY-unsplash.jpg
letschangeyourlifetogether.png

JAK FUNGUJÍ

studentská víza v zahraničí

19 copy.png

V Information Planet máme dlouholeté zkušenosti a celým procesem vízové žádosti tě krok po kroku provedeme. Pomůžeme ti jak s přípravou všech potřebných dokumentů, jejich překladem, napsáním motivačního dopisu, přípravou strukturovaného životopisu i podáním samotné žádosti. K dnešnímu dni máme 98% úspěšnost ve schválení studentských víz do zahraničí!

  • Studentská víza jsou určena pro ty, kteří chtějí vycestovat do Austrálie za účelem studia na dobu delší, než 3 měsíce.

  • Délka platnosti studentských víz se odvíjí od délky zvoleného kurzu. O vízum se žádá nejdříve 4 měsíce před plánovaným začátkem kurzu a jeho platnost končí 1-2 měsíce po ukončení studia.

  • Na studentských vízech je povoleno při škole pracovat na poloviční úvazek, a to vždy 48 hodin za 2 týdny. Během prázdnin a po skončení školy pak lze pracovat na plný úvazek! 

  • Pokud v Austrálii plánuješ studovat vysokou školu, po úspěšném získání titulu máš nárok na Postgraduate Visa. Tyto víza ti umožní i po studiu zůstat v Austrálii na další 2-4 roky a pracovat zde na plný úvazek!

  • Povinností každého mezinárodního studenta je mít zajištěné zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu. Toto je speciální pojištění, které nabízí vybrané australské pojišťovny a my ti s tím v Information Planet pomůžeme.

  • Pro víza k terciálnímu vzdělávání je nutné doložit znalost angličtiny zkouškou IELTS s minimálním skóre 6.0 (případně ekvivalent).

  • Na studentských vízech je povinnost dodržet minimální docházku ve škole, která musí splňovat minimálně 80%.

  • U některých žádostí je navíc nutné prokázat dostatek finančních prostředků na náklady spojené se životem v Austrálii. Toto se prokazuje tzv. finančním krytím.

DEPENDANT

  • Na studentská víza s tebou může do Austrálie odjet i tvůj partner/ka nebo dítě, kteří mají po dobu tvého studia také umožněno pracovat na poloviční úvazek bez povinnosti chodit k tomu do školy!

  • Za partnera/ku se považuje nejen manžel/ka, ale také tzv. de-fakto partner, se kterým jste v prokazatelně dlouholetém vztahu.

POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ VÍZOVÉ ŽÁDOSTI SE HRADÍ AMBASÁDĚ KARTOU PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI (1 600 AUD STUDENT, 1 190 AUD DEPENDANT).

bottom of page