Studentské vízum do Austrálie

Proč vyřídit vízum do Austrálie s námi?

Více než 20 let zkušeností s vyřizováním víz
99,5% úspěšnost ve schvalování víz do Austrálie
Ročně s námi odjede 5.500 klientů
Výběr z 5.000 možných kurzů
5 kanceláří v Austrálii - kompletní servis
Poradenství od registrovaných migračních agentů

POTŘEBUJI STUDENTSKÉ VÍZUM?

Studentské vízum budeš potřebovat pokud:

 • Bys chtěl/a studovat v Austrálii po dobu delší než 3 měsíce,
 • Bys chtěl/a při studiu v Austrálii pracovat

JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA A POVINNOSTI?

Studentské vízum je nejběžnější typ víza, pokud Tvůj hlavní cíl je přijet do Austrálie studovat. Existuje několik podmínek studentského víza. Mezi ty hlavní patří:

 • Při studiu Tvého kurzu nemůžeš pracovat více než 40 hodin za čtrnáct dní. Během školních prázdnin můžeš pracovat tolik hodin, kolik si jen přeješ.
 • Nemůžeš začít pracovat předtím, než začal Tvůj kurz.
 • Je nutné udržovat dobrou docházku a studijní pokrok během kurzu.
 • Musíš mít zdravotní pojištění během svého pobytu v Austrálii.
 • Můžeš do víza zahrnout členy rodiny - partner a děti - ti mají dovoleno studovat po dobu až 3 měsíců (partner) a pracovat maximálně 40 hodin za čtrnáct dní. Upozorňujeme, že budeš muset prokázat svůj vztah k rodinným příslušníkům, pokud si je přeješ zahrnout do víza. Děti školního věku (od 5 let) musí dodržovat povinnou školní docházku.

JAK DLOUHO MOHU V AUSTRÁLII NA TENTO TYP VÍZ ZŮSTAT? 

 • Můžeš zůstat v Austrálii po dobu kurzu + prázdnin.
 • Během toho samozřejmě musíš mít dobrou docházku:

Na anglických jazykových školách musí být účast alespoň 80%,
u ostatních typů škol (odborné školy, vysoké školy) by docházka měla být stejná, alespoň 80%, ale zde se přihlíží i na pokroky, které v daném kurzu děláš.

CO ZNAMENÁ STUPEŇ RIZIKOVOSTI U STUDENTSKÉHO VÍZA? 

Stupně rizikovosti poskytují hodnocení každé studentské žádosti na základě země (dle občanství studenta) a vybrané školy.  

Většina žádostí spadá do zvýhodněné kategorie (v tabulce označené číslem “1”), kdy studenti nemusí dokládat finanční krytí a svou úroveň angličtiny. Ale i v tomto případě si imigrační úřad ponechává právo vyžádat si doplňující dokumenty, i když Tvá žádost spadá do zvýhodněné kategorie.

U vízových žádostí, které nespadají do zvýhodněné kategorie (v tabulce označené jako “2”) studenti automaticky dokládají úroveň angličtiny a finanční krytí.

  Země 1 Země 2 Země 3
Škola 1 1 1 1
Škola 2 1 1 2
Škola 3 1 2 2

CO JE POTŘEBA K ŽÁDOSTI O STUDENTSKÉ VÍZUM?

 • Musíš být zapsán/a na kurz na plný úvazek - alespoň 20 hodin týdně.
 • Škola musí být registrována u Cricos (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students), takže bude moci vydat COE - potvrzení pro zápis.
 • Finanční dokumenty
 • V závislosti na stupni rizika Tvé žádosti (viz výše), budeš muset dokázat, že máš dostatek peněz na pokrytí nákladů, jako jsou letenky, školné a obecné životní náklady v Austrálii.
 • V průměru budeš muset prokázat, že máš alespoň $19.000 australských dolarů na svém bankovním účtu nebo účtu sponzora na 1. rok pobytu. 
 • Zdravotní pojištění - OSHC

KROKY, KTERÉ PŘEDCHÁZÍ PODÁNÍ VÍZOVÉ ŽÁDOSTI 

Toto jsou hlavní kroky při žádosti o studentské vízum do Austrálie. Tento proces se může lišit v závislosti na míře rizika žadatele:

 1. Přihláška na školu
 2. Dostáváš Letter of Offer / akceptace a faktury ze strany školy
 3. Platíš kurzovné
 4. Obdržet elektronickou poštou potvrzení o přijetí (eCOE) a doklad o zaplacení
 5. Zjednáš si zdravotní pojištění - OSHC
 6. Předkládáš finanční krytí
 7. Podstoupíš lékařské vyšetření *
 8. Podáváš žádost o vízum, včetně všech požadovaných dokumentů prostřednictvím účtu IMMI
 9. Čekáš, dokud imigrační oddělení nezpracuje Tvou žádost 
 10. Jakmile je Tvé vízum schváleno, můžeš vycestovat do Austrálie

*Můžeš být imigračním oddělením vyzván/a, abys podstoupil/a lékařskou prohlídku u autorizovaného lékaře. Při prodlužování víza, můžeš být požádán/a o lékařskou prohlídku znovu, pokud Tvé poslední vyšetření bylo provedeno před více než 12 měsíci.

Více informací o studentských vízech Kontaktuj nás© 2015 Information Planet