Pracovní vízum do Austrálie

Proč vyřídit vízum do Austrálie s námi?

Více než 20 let zkušeností s vyřizováním víz
99,5% úspěšnost ve schvalování víz do Austrálie
Ročně s námi odjede 5.500 klientů
Výběr z 5.000 možných kurzů
5 kanceláří v Austrálii - kompletní servis
Poradenství od registrovaných migračních agentů

CHCI ODJET DO AUSTRÁLIE PRACOVAT. JAKÉ VÍZUM MI TO UMOŽNÍ?

  • Nejčastějším vízem, které Ti umožňuje v Austrálii pracovat na částečný úvazek během studia a neomezeně během prázdnin je studentské vízum
  • Dalším vízem, které Ti umožňuje legálně pracovat v Austrálii, je absolventské vízum, které je určené pro absolventy vysokých škol a vybraných oborů odborných škol
  • Chceš získat pracovní zkušenosti v Austrálii? Sponsorship patří mezi jedny z nejčastějších pracovních víz používaných australskými zaměstnavateli k získání kvalifikovaných zahraničních pracovníků.
  • Existuje celá řada krátkodobých víz do Austrálie, která Tě opravňují v Austrálii pracovat zpravidla do 1 roku.

 

MOHU SI ZAŽÁDAT O WORK AND HOLIDAY VÍZA DO AUSTRÁLII?

O otevření Work and Holiday víz stále probíhají jednání. Pokud budou úspěšná, mohla by být první víza k dispozici od července 2017. Podmínkou pro získání víza je být studentem VŠ nebo držitelem vysokoškolského diplomu

 

CO MI UMOŽNUJÍ ABSOLVENTSKÁ VÍZA DO AUSTRÁLIE?

Úspěšnému absolventovi vysoké školy nebo studia vybraných oborů na odborných školách v Austrálii umožňují absolventská víza v Austrálii dočasně žít, pracovat a cestovat po dobu 18 měsíců až do 4 let v závislosti na jeho kvalifikaci. Během této doby budeš mít jako žadatel o Post Study Work víza v Austrálii plné pracovní povolení.

 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY SPONSORHIPU?

  • Během Tvého pobytu v Austrálii smíš pracovat jen pro tu společnost, která Tě sponzoruje.
  • Práci nesmíš přerušit na dobu delší než 60 dní po sobě jdoucích.
  • Smíš pracovat pouze v rámci pracovní pozice, na kterou jsi byl/a nominován/a.
  • Do 90 dní od schválení Sponsorshipu musíš začít pracovat pro svého zaměstnavatele, pokud už jsi v Austrálii, nebo do 90 dní od Tvého příjezdu do Austrálie.

Chci získat pracovní vízum do Austrálie Jak Ti pomůžeme při hledání práce© 2015 Information Planet